LINKURI BIOTERAPI.RO:
LEGĂTURI:
STATISTICI:
TERMENI ŞI CONDIŢII


  BIOTERAPII ® este o marcă înregistrată la OSIM. Toate drepturile rezervate 2006 - 2016. Utilizarea acestui site, impune respectarea unor termeni şi condiţii (mai multe).
LACUL VIDRA

  Aflat pe cursul mijlociu al Râului Lotru, între Obârşia Lotrului şi Lacul Balindru, Lacul Vidra se remarcă atât prin mărime (este cel mai mare lac de acumulare de pe Lotru şi al treilea ca mărime din Romania), cât şi prin frumuseţea deosebită a zonei de amplasament (se găseşte într-o depresiune intramontană cu versanţii acoperiţi cu păduri de conifere). Lacul Vidra asigură debitul de apă necesar funcţionării turbinelor celei mai puternice hidrocentrale de pe apele interioare din România.

Localizare

  Lacul de acumulare Vidra s-a format în 1973, în spatele unui baraj de anrocamente cu nucleu de argilă, într-o mică depresiune montană, numită Puru sau Vidra, existentă între versanţii împăduriţi ai Munţilor Lotrului (stânga) şi cei ai Munţilor Latoriţei (dreapta), pe cursul mijlociu al Lotrului.Descriere

  • Barajul Vidra

  Barajul Vidra, în spatele căruia s-a format lacul, a fost construit în decurs de 7 ani (1966-1973). Barajul, în formă de trapez are o înălţime de 121 m. Construcţia are următoarele dimensiuni (exprimate în metrii):
  - în secţiune transversală - reprezentând lăţimea barajului; baza mare (inferioară) 487, baza mică (superioară) 10.
  - în secţiune longitudinală - reprezentând lungimea barajului; baza mică (inferioară) 237, baza mare (superioară) 350.
  În albia naturală, în aval de baraj, practic Lotrul nu mai curge, fiind condus printr-o galerie subterană spre Ciunget.

  • Lacul de acumulare Vidra

  Lacul Vidra are o suprafaţă de 1240 ha şi o lungime de 8,5 km km, luciul său de apă ridicându-se la altitudinea maximă de 1289 m (1270 m - în medie), Adâncimea maximă a lacului este de 109 m (la baraj).
  Practic, lacul este înconjurat de o centură de drumuri, malul sudic fiind străbătut de drumul naţional 7A (Petroşani - Brzoi), iar cel nordic de un drum cu aspect forestier. Numeroase drumuri forestiere sau cărări urcă de la lac pe versanţii muntoşi, însoţind adesea văile adiacente (Balului, Sărăcinu Mare, Sărăcinu Mijlociu, Sărăcinu Mic, Goaţa Mare, Pietrele Vidruţei, Puru, şa.).
  Până nu demult, Lacul Vidra a reprezentat principala locaţie de antrenament al echipei naţionale de caiac-canoe.
  Pentru Lacul Vidra, există un proiect care vizează amenajarea acestuia în scopul practicării sporturilor nautice.
Obiective turistice locale

  • Sistemul hidroenergetic Lotru - Ciunget (Hidrocentrala Lotru-Ciunget)

  Sistemul hidroenergetic Lotru - Ciunget, reprezintă una dintre cele mai impresionate amenajări de producere a energiei electrice din România, fiind cea mai puternică de pe apele noastre interioare. Turbinele centralei hidroelectrice de la Ciunget, sunt antrenate de apele Lotrului, care de la barajul Vidra, sunt conduse sub pământ. Sistemul hidroenergetic este însă mult mai complex, cu alimentări şi captări de apă de tip tur şi retur (mai multe despre sistemul hidroenergetic Lotru - Ciunget).

  • Pescuitul sportiv pe Lacul Vidra

  Pentru iubitorii pescuitului sportiv, Lacul Vidra reprezintă o locaţie cunoscută. Aici se pot captura îndeosebi păstrăvi (indigen, de lac, curcubeu), dar şi cleni sau lipani. Nu se percep taxe, fiind necesar doar permisul de pescuit.
  Lotrul, în amonte de lac, oferă, se asemenea, condiţii prielnice pentru cei care caută să captureze păstrăvi în mod sportiv.

  • Staţiunea Vidra

  Pe malul sud-estic al Lacului Vidra, pe locul fostei Colonii Puru, se situează Staţiunea Vidra. Deşi este plasată într-o zonă deosebit de pitorească, cu reale valenţe turistice, Vidra este lăsată de două decenii în paragină (mai multe despre Vidra).

  • Râul Lotru în amonte şi în aval de Lacul Vidra

  După ce coboară vijelios din Parâng, după confluenţa cu Parvăţul - la Obarsia Lotrului, Râul Lotru coteşte spre est. spre depresiunea intramontană Puru, loc în care astăzi se întinde Lacul de Acumulare Vidra. Prin vechea Vale a Lotrului, în aval de Barajul Vidra, practic astăzi curge un Lotru nou, format din unirea pâraiele ce se scurg de pe versanţii munţilor Lotrului (Ştefleşti) şi Latoritei.
  De la baraj, întregul debit captat de acesta, este condus subteran spre Ciungetu, astfel încât, prima porţiune a vechii albii - în continuarea marelui stăvilar, reprezintă o vale seacă. Abia după câtva sute de metrii, se iveşte un fir de apă, care îşi măreşte treptat debitul, odată cu captarea pâraielor de pe versanţi. Cursul voios dar anemic al Lotrului spre Lacul Balindru şi mai departe spre Cataracte, aminteşte vag astăzi, de năvalnicul râu de altă dată. Aceasta nu însemnă că drumul (cu aspect forestier) dinte barajele Vidra şi Balindru nu merită a fi străbătut. Din contră, în ciuda drumului precar pentru automobile, calea care însoţeşte Lotrul între cele două lacuri de acumulare, este cât se poate de pitoresc, şerpuind printr-un defileu montan, mărginit de păduri, cascade şi stânci.


Informaţii